Ярослав Оболонський

Еволюційна етика або роздуми про моральність

 

Еволюційна етика – ідея того, що еволюційний процес містить в собі основу для повного і адекватного розуміння моральної природи людини. В ХІХ ст. її популяризував англійський вчений-енциклопедист Герберт Спенсер, який почав відстоювати еволюційний підхід до розуміння етики навіть раніше, ніж Чарльз Дарвін опублікував в 1859 своє „Походження видів”. І хоча це ніколи не зустрічало особливого ентузіазму з боку професійних словоблудів, завдяки підтримці Спенсера еволюційний підхід до етики набув широкої популярності серед інтелектуалів, як у Великій Британії, так і в США, де до кінця сторіччя вона була навіть більшою. Він почав трансформуватися в цілісну соціополітичну доктрину, відому під назвою „соціальний дарвінізм”.

В останні роки великим популяризатором еволюційної етики виступає Едвард О. Уілсон – гарвардський соціобіолог. В своїх чисельних публікаціях за останні  роки він енергійно доводив, що зв’язки між еволюцією і етикою значно ширші і сильніші ніж це визнавали раніше. Що насправді в еволюційному процесі можна виявити багато з того, що являє істину цінність для вивчення людської моральності. Уілсон пішов на те, щоб стверджувати, що моральна філософія, яку створюють сучасні професійні словоблуди, за великим рахунком, невірно орієнтована, і що, імовірно, прийшов час забрати етичну проблематику у словоблудів і довірити її професійним вченим - біологам.

Як і можна було очікувати, ця пропозиція наштовхнулася на протести збоку професійних словоблудів (паразити розхвилювалися через можливість втратити свій заробіток). Тим не менш є філософи, які відчувають зараз, що виклик біології не повинен і не може бути усунутий так просто. В решті решт не можна заперечувати те, що ми, люди, не являємо собою особливого творіння бога – бога, що забажав створити нас за образом і подобою своєю кілька тисячоліть тому назад. Швидше, ми суть кінцевий продукт тривалого, повільного, поступового природного процесу. Ми розумні тварини, але все-таки тварини. Цей факт ми повинні приймати до уваги навіть тоді – і в особливості тоді – коли роздумуємо про самий людський із людських атрибутів, яким є наше моральне почуття.

Для початку необхідно з’ясувати різницю між нормативною, або субстантною етикою і метаетикою. Під першою слід розуміти ту частину етики, яка вказує, що ви повинні любити або чого не повинні робити. Християнська нормативна етика, наприклад, наказує вам любити ближнього, як самого себе (правда при цьому християни знищили мільйони таких же християн, як вони самі; взагалі християнство – це найбільш брехливе і лицемірне людиноненависницьке вчення в історії людства, і це не дивно, якщо пригадати, що його авторами є жиди). Утилітаризм наказує сприяти найбільшому щастю найбільшої кількості людей. Під метаетикою слід розуміти причини, або виправдання, деякої нормативної етики. Так, наприклад, для багатьох християн виправдання їхніх нормативних вірувань може бути знайдене в божій волі. Вони вірять, що слід любити ближнього, як самого себе, просто тому, що цього бажає бог. Світські філософи знайшли обґрунтування для нормативної етики в інших областях. Наприклад плутоністи і інтуїтивісти в цілому зазвичай вірять в існування деякої сфери зовнішніх об’єктивних цінностей.

Часто думають, як думав наприклад, Хакслі, що наше моральне почуття з необхідністю повинно протистояти нашому тваринному єстеству, оскільки природній добір залежить від успіху в боротьбі за життя, і що, у спадок від еволюції нам має достатися егоїстична агресивність. Звідси резонно припустити, що оскільки ми суть моральні істоти, то це, має бути, внаслідок нашої здатності якимось чином протистояти звірю, що сидить всередині нас. Однак сучасна еволюційна біологія свідчить про те, що таке розуміння еволюційного процесу абсолютно помилкове. Фактично успіх у боротьбі за існування часто досягається більше засобами співробітництва ніж агресивністю. Біологи-еволюціоністи, в особливості соціобіологи, знають тепер, що співробітництво відіграє величезну роль в тваринному світі, і що це є результатом природного добору.

Простіше кажучи, з точки зору еволюціоніста, така істота як людина, могла вижити і перемогти в боротьбі за існування лише в тому випадку, коли б у неї були вроджені поведінкові програми, що забезпечували б можливість соціального існування людей. І такі генетично обумовлені програми в людини є!

Отже, мораль, з точки зору біолога – це вроджені (генетично обумовлені) поведінкові програми, що забезпечують людям можливість співпраці в межах певної групи на благо цієї групи. Свідченням успішності групи є збільшення кількості особин в межах цієї групи. При цьому не має значення яким чином члени цієї групи будуть виправдовувати свою співпрацю: через релігійні фантазії (нам наказав так вчиняти боженька), політичну ідеологію чи ще якось.

В межах такого визначення давайте спробуємо відповісти на питання: „Що є моральним?”. І виявиться, що моральним є те, що забезпечує максимальну адаптацію. Свідченням великих адаптивних можливостей є процвітання виду, чи у випадку з людьми процвітання раси, нації (критерієм процвітання біологи вважають ріст чисельності особин). І тут виникає цікавий „парадокс”: західна культура, що пишається своєю „моральністю” і намагається нав’язати свої уявлення про справедливість всьому світу, на повірку виявляється породженням декадансу і неймовірного упадку. Адже ні для кого не секрет, що народжуваність у країнах західного світу катастрофічно впала. Що дало змогу вести мову про скоре і неминуче зникнення білої європеоїдної раси. Тобто, факт більш ніж очевидний – „цінності” західної цивілізації насправді виявляються її найбільшою помилкою. Звісно, якщо взагалі можна вважати західними „цінностями” християнство і лібералізм створенні жидами (тобто східним елементом).

Проведемо такий аналіз. В сучасному світі ведеться багато розмов про „права людини”. Але цими правами врешті-решт виправдовується будь-яка розпуста: одностатеві шлюби, легалізована проституція, легалізований продаж і вживання наркотиків (зокрема у Нідерландах). Замість сімейних цінностей західна цивілізація пропагує кар’єризм. Можливо комусь це здасться дивним, але цей „вірус” уразив лише країни з білим населенням, що пройшли через тривалий період християнства.

З іншого боку ми маємо приклад Індії (я взяв для порівняння Індію через те, що свого часу вона була завойована арійськими племенами – вихідцями з Європи, нашими далекими родичами, які і принесли в Індію ті закони і моральні настанови, що існують там і понині). В Індії і понині процвітає кастова система (так де-юре її нібито відмінили, але  де-факто!..). З точки зору західної цивілізації це ганебне порушення прав людини, але для індійця порушенням прав людини швидше буде намагання зробити всіх людей „рівними” (зрозуміло що ніякої рівності в природі не існує і не може існувати – це заперечує і біологічна наука і наш щоденний досвід). Але ж рівність суперечить поняттю справедливості! Хіба можуть бути „рівними” дурень і геній, зрадник і герой, силач і слабак? Та безумовно що ні. І якщо свого часу арійські завойовники довели свою вищість над корінним негроїдним населенням Індії, то чи не справедливо те, що саме їхні нащадки і утворюють на сьогодні вищі касти? Звісно мені можуть заперечити, сказавши що і серед представників нижчих каст народжуються розумні, хоробрі і сильні люди. На що може бути лише одна відповідь: якщо такі є, хай вони це доведуть перемігши вищі касти, або зруйнувавши кастову систему взагалі! Спроби такі в Індії були, але кастова система зберігається де-факто і понині. Отже вищі касти таки дійсно вищі!

А ось ще цікаве порівняння. В Індії дівчат дуже рано видають заміж. У віці всього 13-15 років. За мірками західної цивілізації це чистої води кримінал. Але давайте відверто, так думають лише представники не найбільшої і, тепер вже, явно не найкращої частини людства (адже якби західна цивілізація була представлена найкращими представниками виду Людина Розумна, то звідки ж тоді, взялася б проблема вимирання європеоїдної раси?). Для переважної ж більшості населення планети в таких ранніх шлюбах немає нічого поганого. І навіть навпаки, вони сприяють зростанню рівня народжуваності.

Таким чином ми підходимо до невтішного висновку: те що у західній моралі називається моральністю, насправді виявляється аморальним збоченням з точки зору переважної більшості населення Землі. Західні „моралісти” перевернули все з ніг на голову. Вони спробували заперечити біологічну природу людини і побудувати систему цінностей, яка не тільки не враховує природу людини, але і відверто суперечить їй. Ієрархічність - річ природна і нормальна. Отже кастова Індія діє морально, а „демократична” Європа – ні. Хоча, якщо повернутися в язичницьке минуле європейських народів, то ми відшукаємо там ту істину моральність, залишки якої так турботливо зберігає Індія. Тут, звісно, треба розуміти, що я закликаю не до тієї ієрархічності, яка характерна для східних деспотій: коли є один ієрарх (імператор, цар-батюшка і т.д.), а всі інші його раби. Ні і ще раз ні! Це абсолютно не по нашому. Для арійців найбільш характерною є Демократія, яку не слід плутати з „демократією” вигаданою жидами (така вже їхня звичка, паскудити значення прекрасних слів). Справжня Демократія – це коли існує найвища каста – каста рівних, яку складає арійське населення, яке є господарем на своїй землі. І ця, і тільки ця каста має всі права. Чужинці таких прав не мають – вони є нижчою кастою, на цій території. Щодо жидівської „демократії”, то це влада жидів, педерастів і наркоманів, яких повинно „толерувати” (читай обслуговувати) корінне біле населення підкорених жидами держав.

Приклад справжньої демократії нам залишили греки. Кожен грек мав право вибирати і бути обраним на високу посаду у своєму місті-державі. В той же час чужинці не мали права втручатися в справи держави, більш того за право жити, або скажімо торгувати на території міста-держави чужинці повинні були сплачувати спеціальні (доволі високі) податки. Фактично в грецькому світі існувало три касти:

1. Вища – корінне населення, яке мало всі права в місті-державі.

2. Середня – греки з інших міст-держав.

3. Нижча – не греки, або варвари, гідні лише того, щоб бути рабами.

Як би мала виглядати кастова система в сучасній Україні, якби вона була Демократичною? Приблизно так:

1. Вища каста – етнічні Українці, мають право обирати владу і бути обраними до влади (як законодавчої, так і виконавчої або судової).

2. Середня каста – біле європеоїдне населення інших держав, яке за певних умов може навіть претендувати на те, щоб отримати Українське громадянство.

3. Нижча каста – жиди і кольорові, права на отримання Українського громадянства не мають! За саме право знаходитися певний час на території України, або торгувати тут повинні сплачувати спеціальний податок. За спробу нелегальної іміграції на територію України – смертна кара (до етнічних Українців смертна кара, безумовно, застосовуватися не повинна).

Зараз же ми маємо в Україні приклад жидівської „демократії”. Серед найбагатших людей в Україні, серед володарів Української землі і Українського майна не має жодного Українця. Лише орди всіх цих пінчуків, ахмєтових, порошенків, рабіновічєй, суркісів, бродських, коломойськіх, червоненків, фєльдманів і т.д. У Верховній Раді – більшість депутатів не Українці. Тому правильніше називати її Верховним Кнесетом України. Президентом України є шабесгой, який регулярно відвідує синагогу. А що ж Українці? А Українцям відведено роль гоїв, рабів, обслуговуючого персоналу. І це на своїй землі!!! А спробуйте публічно сказати, що Україною повинні керувати Українці, а не жиди – вас тут же звинуватять у фашизмі. Хоча до чого тут Беніто Муссоліні, творець доктрини фашизму, коли він навіть не Українець?! І чи не ліпше, насправді, бути фашистом-господарем своєї землі, ніж рабом-гоєм на своїй землі?

О! ще одне, боже вас збав, критикувати педерастів чи наркоманів – це ж дуже не толерантно і не ліберально. Марш наркоманів у нас прийнято називати не інакше, як „марш свободи”. А тих хто протестує проти такої „свободи” прийнято називати фашистами (ось і думайте після цього – чи погані фашисти, чи це найбільший скарб нації). Зате травити Українців усілякою заразою, розповсюджувати серед них СНІД – це дуже толерантно, і дуже по антифашистськи.

Вище я писав, про шкоду християнства для Європи. Про те, що християнство зруйнувало будь-яку моральність, перевернувши розуміння добра і зла з ніг на голову. Вдумайтеся, нашим богом був Перун – бог грому і війни, символом якого був меч. Він закликав нас мужньо боронити рідну землю і не боятися ворогів. І на що ми його змінили? На жалюгідного злочинця-жида прибитого до хреста! То чи варто після цього дивуватися нашому занепаду, в тому числі і моральному?! Замість великої держави, якою була Київська Русь ми отримали жалюгідну жидо-кацапську колонію під назвою Україна. І на цьому наші злочини не закінчуються, адже попутно, на своєму історичному шляху ми отруїли християнством розум вільних литовців та братніх білорусів.  В покарання за що, ми мабуть і побували в татарському, потім польському ярмі, а нині обслуговуємо колоніальну жидо-кацапську владу.

Альфред Розенберг свого часу писав: „Одного разу персидський цар звелів вирубати на поверхні скелі Бехистун (Behistun) наступні слова: „Я, Дарій, великий цар, цар царів із арійського роду...” Сьогодні персидський скотар без усілякої зацікавленості проїжджає повз цю скелю – знак для тисяч, який говорить про те, що особистість народжується разом з расою і разом з нею помирає”. А я додам до цього, що і ідеї помирають разом з расою. Невже хтось всерйоз вірить в те, що чорнопикі мавпи, які заполонили Європу будуть вивчати її духовний спадок? Ні, вони підітруть дупу всіма цими кантами і віндельбандами, що буде лише справедливо по відношенню до цих дегенеративних творів, власне кажучи так давно повинні були б вчинити ми. Однак одночасно з книгами цих  прихильників мозкової мастурбації загинуть твори видатних воїнів, вчених і філософів: Адольфа Гітлера, Герберта Спенсера, Чарльза Дарвіна, Едварда Уілсона, Альфреда Розенберга, Фрідріха Ніцше та багатьох інших, що безумовно буде величезним злочином по відношенню до людства. А разом з ідеями загине і Біла Раса. Адже білі європейці, які замість того щоб знищувати кольорових загарбників усіма доступними засобами, захищаючи СВОЮ!!! Батьківщину, словоблудять про „гуманізм”, „космополітизм”, „рівноправ’я рас” – навряд чи заслуговують на те, щоб залишатися на цій планеті. У своєму творі „Націоналізм” я писав: „Націоналістичне почуття – це такий же необхідний інстинкт, як інстинкт самозбереження або інстинкт продовження роду. Добре тим у кого є ці інстинкти, і погано тим у кого їх немає. Бо неповноцінні індивіди, позбавленні здорових потягів самою природою приречені на вимирання. Природа не буває доброю, так само, як вона і не буває злою. Природа раціональна. Так і в націоналізмі не потрібно шукати доброти або ненависті, бо сили свої він бере із природи. Націоналізм раціональний! Він забезпечує процвітання тим націям, що мають розвинені націоналістичні почуття, і прирікає на загибель нації в яких це почуття розвинене слабко”.  До цього нічого додати.

9.05.2006

Дописи

 

[Vox.com.ua] Портал українця   Український рейтинг TOP.TOPUA.NET   SpyLOG  ????-????????